Prislista

PRISER 2021

Träning - offert skickas på förfrågan


Sadelutprovning

1850:- ca 120min

1000:- befintlig sadel

NYTT för 2021 - Klippkort. Betala för 10träningar och erhåll 10% rabatt på samtliga träningar. Klippkortet är giltigt 12mån från utfärdandet.


Massage 

Elevpris 400:- begränsat antal platser

Rörelsekontroll 100kr


LASER kommer inom kort.

Tillkommer gör milersättning 35kr/milen


Coaching

Offertera separat enligt överrenskommele

Föreläsning

Föreläser i Stockholmsdistriktet "Att köpa häst" vad man ska tänka på, hur man läser annonser och hur man hittar rätt häst. Denna tjänst vänder sig till dig som står i startgroparna och ska köpa sin första häst eller du som behöver vägledning. Föräldrar är även välkomna. Vill ni ha en föreläsning på er klubb eller förening? Kontakta mig för bokning.


Denna tjänst är konstadsfri i utbildningssyfte. Resekostnad debiteras utanför Stockholm.

Avsutten träning

Separat eller i grupp kontrolleras rörlighet och en kortare analys av ryttarens förutsättningar utförs. Övningar och "medvetenhetsträning" - ingen häst krävs.

Hitta häst   


Baspris 2000 SEK + 5% av köpeskillingen

Förlängning 1200 SEK 

Timtaxa 479 SEK


Vid provridning debiteras timtaxa + milersättning


I baspriset ingår introduktion / presentation av kriterier, önskemål samt presentation av köparen. Därefter kommer jag presentera ett antal hästar som uppfyller dina kriterier. När dessa är presenterade kommer jag finnas tillgänglig som bollplank, reflektioner och analyser kring hästarna som plockats fram samt behjälplig gentemot säljaren som så önskas. Då hästmarknaden är förändelig och håller ett högt tempo är baspriset giltigt 7dagar, därefter erbjuder jag fölägning på ytterligare 7dagar om behovet finns. Alternativ på timtaxa vid förlägning efter baspris eller förlägningsperioden finns tillgänglig.


När man bestämmer sig för att köpa häst gäller det att man är med i matchen då konkurrensen är hög. Det är viktigt att man funderat på vad ett hästägande innebär dels ekonomsikt men även tidsmässigt. Känner man efter vårt första möte att tiden inte är rätt men man valt att upprätta kontakten kan jag givetvis avvakta med att starta min skanning och kontrollen av marknaden till ett lämpligare tillfälle.


För mig är det oerhört viktigt att rätt förutsättningar finns för att hitta rätt häst med era behov som utgångspunkt. 


Vill ni veta mer eller boka mig som konsult vänligen kontakta mig via mail eller telefon. Alla förfrågningar tas emot snarast möjligt, om det råder högtryck informeras ni även om detta.


Avtal upprättas i samband med kontakt och kriteriegenomgång.