Prislista
Samspel mellan häst och ryttare

PRISER 2022


Sadelutprovning

1850:- ca 120min

1000:- befintlig sadel
500:- / 30minTerapeutisk behandling.

Valfri behandlingsmetod som kan inkludera massage, laser, massagepistol, balanspaddar eller rörelsekontroll. Detta rekomenderas som första besök eller då behandlingarna sker sällan. ca 90min


Pris: 1000:-


Massage 

Återbesök inom 6v 900:-  75min, varje påbörjar 15min intervall debiteras 100kr extra.LASER riktpris utgår från område och omfattning

40min - 460:- / 1 tillfälle

5 tillfällen - 2050:-

10 tillfällen - 3900:- 


Hyra laser, veckovis 895:-


Träningar:

30min - 300:-

45min - 375:-


30min - minst 2 ekipage i följd eller digitalt.


Hoppgrupp

2-3 deltagare 60min : 300kr/ekipage

4-5 deltagare: 75min : 300kr/ekipage


Aktiv vila (arbete från mark)

30min - 300:-Ryttarfys

1-2 deltagare 45min - 375:-

1-2 deltagare 60min - 300: / deltagare

3-5 deltagare 30min: 200:- / deltagare

3-5 deltagare 60min: 300:- / deltagare


PAKETKUND

Tränar du för mig och bokar behandling erhåller du 10% rabatt på behandlingar.


KLIPPKORT. Betala för 10träningar och erhåll 10% rabatt på samtliga träningar. Klippkortet är giltigt 12mån från utfärdandet.


Milersättning tillkommer på samtliga behandlingar / träningar / utprovningar med 35kr/mil.


Konsultering / Rådgivning

569:- / timmen,  150kr per påbörjade 15min

Coaching

På tävling, mental träning eller prestationsbaserad coaching. - Pris på offert

Träningsupplägg för häst

1månad: 1 000:-

Kvartals schema: 2 500:-

Årsplan: 7 000:-

Hitta häst / Rådgivning    


Baspris 3 000 SEK + 5% av köpeskillingen

Förlängning 1200 SEK 

Timtaxa 569 SEK


Vid provridning debiteras timtaxa + milersättning

Avsutten träning

Enskild eller i grupp. Kontroll av rörlighet / assymetrier. Kortare analys av ryttarens förutsättningar. Medvetenhetsträning. - ingen häst krävs

Konsult 

Digitala kurser i "säkerhet i stallet", föräldrautbildning, vilket hållbart hästmaterial, utrustning och tillpassning, rörelsemekanik och funktion.