Träningsupplägg (Innehåll och struktur)

Vad innehåller ett bra träningsupplägg som du kan utvärdera, alternera i resan mot en hållbar häst?

Struktur: Hur ser träningen ut på kort och lång sikt. Varje pass behöver nödvändigtvis inte ha en planerad övning i förhand. En röd tråd kommer däremot ge dig förutsättningarna att skapa en helhet i din träning och ge dig bättre förutsättningar.

Dokumentation: Hur fungerar upplägget, vad har utvecklats, vad är svårt och hur kommer du vidare.

Planering : Vecka, månad, kvartal & år. Börja bakifrån! Planera målet med året och bryt ned det i delmål för att lättare planera. Belastning, intensitet, återhämtning och tävlingssäsong är viktiga delar att planera inför. MÅLET med er ridning – skriv ner vad ni har för ambition och riktning.

Tumregel: Var tredje dag, var tredje vecka och var tredje månad ska det finnas utrymme för återhämtning. I praktiken innebär det att hästen får chans att befästa det ni tränat på, återhämta sig i muskler och vävnad – utvärdera arbetet ni hitintills har utfört.

MÅL : Bärighet i övergångar

Grundplanering veckoschema

Grundplanering_vecka_-_dokument

 Veckoplaner ger riktning,                                                       månadsplaner ger innehåll                                                           kvartalsplan eller årsplan ger helhet.

Grundplanering månadsschema

 

Författare: Evelina

Evelina har en lång erfarenhet som ryttare och utbildare av unga hästar. Bakgrunden som instruktör och tränare breddas kontinuerligt och hon erbjuder något unikt. Hållbarhet i helhet för både häst och ryttaren. Evelina fortsätter utbilda sig kontinuerligt för att erbjuda ryttaren och hästen det bästa förutsättningarna tillsammans och skapa nya förutsättningar. Grundare av https://www.horseequestrian.se där hon följer drömmen om att arbeta med häst och ryttare - med hennes största passion och bröst brinn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *