Träningsfilosofi – Hästens A, B, C, D

Systemet är inte mitt, och heller inte filosofin i sig. Men med detta enkla system har jag skolat och utbildat hästar, samt intstruerat. Texten är grundad på artikeln i Hippson med Christer och Linnea Ericsson. 

Grundprinciperna bygger på följande. 

A – Framåtdrift : Symptom som kommer från hästen bjudning. Aktionen skapas i hästens bakben. Vikten läggs vid att hästen har en bra reaktion på skänkeln och är elektrisk. För att detta ska fungera krävs kontinuitet i vardagsjobbet – allt för att underlätta tävlingssituationen. 

B – Rakriktning: Hästen måste vara rak! Här finns det inga mellanting, antingen är hästen rak, eller inte rak. För att nå rakriktningen måste hästen spåra på både raka och böjda spår, i alla gångarter. Här gäller det för ryttaren att utbilda den unga hästen med samsidiga hjälper. Viktigt är att hjälperna är befästa och hästen förstår ryttarens hjälper och de olika tygeltagens inverkan. När rakriktningen fungerar kommer även sprången att bli raka. 

C – Balans: Ryttaren och sadeln ger en övervikt på den redan i framvikt byggda hästen. Av denna orsak måste vi lära hästen att gå i balans. Att låta hästen hitta egen balans utan guide är dyrbar tid som kan leda till onödiga skador och slitage. Detta betyder att hästen absolut inte får gå på bogarna utan måste bära sig själv. För att hoppa hästen i balans blir detta ett krav. Den viktiga kraften ska komma till i avsprångspunkten från bakbenen, från motorn. 

D- Framåt – nedåtsökning: Här kommer de tidigare bokstäverna vara avgörande. Hästen måste först och främst vara i bjudning för att kunna bli rak, och när hästen är rak kan den därefter bli balanserad. När hästen är balanserad kan den på ett ändamålsenligt sätt söka sig neråt. Om hästen inte är balanserad kommer den ramla framstupa. En häst med en aktiv bakdel och som är framåt-nedåtsökande kommer bygga rätt muskler, överlinje för att prestera på hoppbanan.  

Alla dessa punkter bör vara orsaken till att vi håller på med ridning och hästhoppning. Med rätt förutsättningar ge hästen möjlighet att prestera optimalt. Alla dessa punkter måste fungera innan vi kan börja hoppa om vi önskar en hållbar frisk och sund häst.  

Att hitta en filosofi som man tror på är grunden till utveckling, framgång och resultat. All min egen träning, alla mina ekipage har jag en långsiktig plan för och en råd tråd för att nå målet. För nya ekipage kan det kännas som en enorm omställning. Ibland får jag frågan ”har jag gjort fel alla dessa år” och jag brukar i de flesta fall svara: Det finns flera vägar till Rom, jag har övertygad om att andra tränare och instruktörer har en mening med deras upplägg. Men jag instruerar som jag rider, och jag rider som jag tror. Att vara konkret och tydlig med sin häst och att börja i rätt ände är det som på sikt är avgörande och även det som ger friska, sunda och glada hästar.

Författare: Evelina

Evelina har en lång erfarenhet som ryttare och utbildare av unga hästar. Bakgrunden som instruktör och tränare breddas kontinuerligt och hon erbjuder något unikt. Hållbarhet i helhet för både häst och ryttaren. Evelina fortsätter utbilda sig kontinuerligt för att erbjuda ryttaren och hästen det bästa förutsättningarna tillsammans och skapa nya förutsättningar. Grundare av https://www.horseequestrian.se där hon följer drömmen om att arbeta med häst och ryttare - med hennes största passion och bröst brinn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *