Biomekanik – HUR utför din häst moment och rörelser

HUR utför din häst moment och rörelser biomekaniskt

Igår tändes lågan att skriva ett inlägg om nörderiet VBR bygger på – biomekanik. Det kan vara så att jag tappar hälften av läsarna redan där men för er som fortfarande läser, ställ er följande frågor.

HUR står min häst i gången och VARFÖR?

HUR rör sig min häst, och VARFÖR?

Allt startade med att jag tittade på en bild på en ryttare som precis köpt sin häst. Säljaren la ut en ”lycka till bild”. Sedan mina ögon öppnades för VBR har jag svårt att inte analysera och fundera kring hur ryttarna sitter och hur hästarna rör sig.

Om ryttaren sitter ”dåligt” eller ej optimalt i en vertikal balanserad position med ett neutralt bäcken drar jag alltid slutsatsen att kunskapen saknas. Förståelsen för biomekanik och i det längre ledet -HÅLLBARHET.

Hästen – på denna bild sa min magkänsla direkt att gångarten var trav baserat på position av ryttare samt rörelsen på hästen. (Diagonal tyngdförflyttning), men när jag börjar analysera inser jag att hästen saknar markkontakt. Min första tanke var att den ”enbenstravade” men upptäcker att den inte har någon markkontakt med något ben. Enligt min tidigare erfarenhet och kunskap är gångarterna enligt följande.

 • Skritt – 4takt, hästen förflyttar ett ben i taget
 • Trav – 2takt, diagonal benförflyttning
 • Galopp – 3takt ”enkel, dubbel, enkel”

När man diskuterar ”slowwalk” inom VBR pratar man om centrering av hästens rotationer – för att balansera och ”fånga upp” kompensationer och på sikt skapa en liksidig balanserad häst. Mer om slowwalk lite längre fram. Det är inte ”bara” att hästen går långsamt utan mer invecklat än så – och fantastisk redskap oavsett träningsnivå eller ambition.

Kika gärna på filmen nedan där dem beskriver och påvisar hästens benförflyttning.

https://www.youtube.com/watch?v=t4zdTn02PWQ

Är ni intresserad av en kortare analys om hur din häst står i stallgången eller ”fritt” ej uppställt samt vad jag ser i hästens rörelsemönster filma gärna när hästen skrittar, travar och galopperar lös eller på lina (ej uppsuttet) samt fotografera den stillastående från sidan. PÅSKKAMPANJ 100:- för en analys!

Kontakt via Facebook Horse&Equrstrian, eller evelina@horseequestrian.se

Foten i stigbygeln

 

Vad tänker ni kring denna bild? Varför tror ni att den översta bilden är rätt placering?

Jag har sedan i höstat börjat nörda ner mig i biomekanik i både ryttare och häst. Förutsättningar, rörelser, hållbarhet och hetlhetstänk. Det tog helt klart fart när jag påbörjade min VBR resa – men även när jag snöade in på Hippsons ”hållbara ryttare”.

 

För er som följer bloggen trots mitt sporadiska skrivande får ni gärna diskutera kring denna bild – spontana tankar och idéer och vad som dyker upp i ert huvud när ni ser den.

Jag kommer under påsken hålla kurs som är inspirerad av VBR i Umeå både i dressyr och hoppning. Dela med mig av mina reflektioner, tankar och upptäckter. – Följ gärna med på resan uppsuttet eller avsuttet !

 

(Eventet kommer ej generera stora folksamlingar)

Startskottet för min VBRresa började idag

Äntligen!

Som jag längtat efter att sitta upp och faktiskt börja känna efter hur jag ska starta min egna VBR resa. Den teoretiska kunskap jag införskaffat och hur jag ska värkställa den i praktiken. Överlycklig att jag lyckades rida närmare 30min och i samtliga gångarter. Det känns verkligen att jag saknar både corestöd och övriga muskler och fysik efter 2 täta graviditeter men lycka är starkare att jag äntligen är igång!

Fick äran att rida en 6årig gentleman och här kommer en snapshot från dagens ridpass. Invigning av mina nya stövlar dagen till ära.

Alla ryttares värsta mardröm – den utprovade sadeln passar inte

Jag ska berätta om en elev och god vän till mig som trotsade sin ekonomi, tog hjälp av en sadelprovare och endast 5veckor efter utprovningen står med en dyr sadel som inte går använda i väntan på en uppföljning.

För att vara tydlig redan från början – jag är inte ute efter att hänga ut någon eller på något vis påstå att sadelutprovaren inte gjort sitt allra bästa. Men här kommer ett tydligt exempel på när kunskapen inte räcker till och resultatet blir både dyra och tidskrävande.

Ryttaren rider på LA-nivå och tränar högre med målsättning att kvala medelsvår under kommande år i dressyr. Hästen och ryttaren känner varandra väl och är ett bra team. Enligt följande bilder kan ni se att hästen inte har några exteriöra avvikelser utan är jämnt musklad och symmetrisk i sin muskulatur. Innan utprovningen red ryttaren i en Tekna-a Line 16,5” MW.

 

Sadeln som följde med hem blev en Prestige Modena 17” 36 vid. Till en början var ryttaren lyrisk, känslan blev en helt annan och positionen så mycket bättre för ryttaren. Tyvärr var lyckan kortvarig. Endast efter 5veckor började hästen protestera och visa obehag av den nya sadeln. Ryttaren plockade då av sadeln red barbacka samt alternerade med arbete från mark under töm.

Inför veckans fotografering för att kunna kartlägga problemet noterade jag och bekräftade det ryttaren upplevt. Hästen ömmar kraftigt vid palpering där bossorna ligger an och skapar ett tryck. Sadeln ligger enligt den visuella uppfattningen i bakvikt, gott om plats fram för en manke som inte finns (i höjd) men pressar i bakkant ner bossorna och klämmer muskulaturen kring ryggraden och mot hästens länd. Med ryttaren i sadeln kommer sadeln ner något i framkant – men trycket bak ökar. Positionen för ryttaren blir således i ”bakvikt” med en något framskjuten skänkel.

Ur position av ryttaren hade jag önskat längre stigläderkrampa för att flytta bak stiglädret något. Det för att få ryttaren längre fram i tyngdpunkt och mer vikt på pubisbenet och avlasta sittbenen något. Alltså – placera ryttaren något längre fram i sadeln. Detta blir dock svårt när stigläderkrampan är placerad långt fram och har en kort skänkel.

Valde även att lyfta frågan till dem med mer erfarenhet och kunskap i förhållandet mellan häst, ryttare och sadel och fick bra input och fler infallsvinklar som eleven kommer ta med till utprovningen.

 • Stoppningen i bossan (kilbossa) är ofta ull, den ger vika efter endast 5-10timmars ridning och kan därför applicera trycket annorlunda utefter hur den var initialt.
 • Formen på bommen – se över denna om den är optimal

Mina egna tankar innan jag ventilerade frågan var – sadeln upplevs smal, muskulaturen får inte plats att expandera utan komprimeras endast. Vinkeln på bommen blir felaktig då sadeln placeras i bakvikt initialt.

Det jag önskar inför kommande kontroll av den utprovade sadeln är att ryttaren får vägledning i följande:

 • Bommens utformning, är den korrekt utefter hästens form och hur hästen påverkar utrustningen i arbete (rörelse)
 • Vilka ändringar kan göras för att minska belastningen som uppstår i länden
 • Position av ryttare, går det byta stigläderkrampor till längre för att placera ryttaren korrekt. Om inte, vilken typ av sadel kan vara optimal för att placera ryttaren ovanför hästens rörelsecentrum.
 • Går det byta stoppningen i bossorna om det är materialet som ställer till problemet

Om sadelutprovaren har kunskap, mät bäckenet, gör en sitsoptimering och säkerhetställ vilken typ av form ryttaren har på sitt bäcken. Förhållanden mellan sittben, pubis men även vinkel.

Enligt mina observationer placerade Teknasadeln ryttaren för brett – anläggningsytan i sadeln passar inte ryttaren och skapade därför felaktiga förutsättningar för ryttaren att sitta korrekt. Prestigesadeln är smalare i midjan vilket enligt observation av bilder är fördelaktigt för ryttaren.

Vill understryka ännu en gång: Jag är övertygad om att sadelutprovaren har gjort sitt bästa med det förutsättningar denne har. Men jag vill också poängtera vikten av kunskap, dels hos sadelutprovaren men även av ”teamet runt om”. Det vill säga, hur kan ryttaren öka förutsättningarna för att nästa utprovning ska bli bättre. Vilken kunskap saknas för att förhållandet mellan häst, ryttare och sadel ska bli optimalt?

Ryttaren har enligt min åsikt tagit sitt ansvar. Började med att rådfråga en kunnig stallkamrat, valde att avbryta anvädningen av sadel till en ny kontroll kan göras. Skickade bilder, åsikter och tankar till mig för att ventilera och söka mer kunskap.

Sadelutprovaren har tagit sitt ansvar och har bokat in en ny kontroll och kan förhoppningsvis hitta orsak och lösning på situationen.

Ryttaren har godkänt att jag publicerar inlägget och bilderna.

Hållbarhet och helhet när du väljer din sadel

Hästaveln går framåt, satsningarna på sporten blir större och fler ryttare har höga ambitioner nu mer än någonsin. I detta inlägg belyser jag sadelns påverkan och inverkan samt behovet av ett ökat ansvar om kunskap hos ryttaren.

Efter föregående helg och utbildning inom VBR började jag ifrågasätta nya punkter inom vår ryttarutveckling och hästarnas hållbarhet. HÅLLBARHET. Känn på ordet lite, förstå att vi står i förändringens tid gällande avel, målsättningar, prestationer och ambitioner. Vi är ensam ansvariga för kunskapen som krävs för att möta denna förändring.

Jag kastades in i djungeln av sadlar tillsammans med min högst älskade Skilla. I ärlighetens namn vet jag inte hur många olika sadelutprovare jag brände av för att hitta något som passade henne. Ett helt gäng nitar, ett gäng byten innan vi hittade två sadlar som fungerade – baserat på hennes tycke och smak. Idag, skulle jag väga in så många fler delar än jag gjorde då.

När man vänder sig till en sadelprovare eller sadelmakare tänker man ”jag är ansvarsfull och tar hjälp” och absolut – kunskap om sadeln och hästens rygg (vinklar, grader och lutning) är dess proffession med en grundutbildning eller en mer gedigen utbildning i bagaget. Men då kommer vi till två till parametrar som är minst lika viktiga- biomekanik och ryttarens position / inverkan.

Utan det två sista parametrarna med i ekvationen är risken för minskad hållbarhet överhängande.

Vid utprovning av sadel, fundera på följande:

 1.  Hästens exteriör, användningsområde och förutsättningar
 2.  Biomekanik – hästen i rörelse
 3.  Ryttarens position / behov.
 • Studera hästen från marken, hur rör den sig utan ryttare. Höger roterad eller vänsterroterad
 • Vilka avvikelser måste vi ta hänsyn till (vinklar, muskulatur, asymmetrier samt form på hästens kropp). – Asymmetrier bör väcka frågan varför hästen är osymmetrisk och ojämn i sin muskulatur. Finns förutsättningarna i den utrustning hästen har samt det arbete den utför för att bli symmetrisk.
 • Ryttaren – hur är denne exteriört utformad. Förutsättningar, avvikelser, asymmetrier och hur placerar vi ryttarens bäcken neutralt. – Ta reda på hur ryttaren bör sitta för att hamna i balans, gör en sitsoptimering.

När dessa tre punkter är avklarade kan vi titta på förutsättningarna för en lämplig sadel. Kanske är den du har lämplig med mindre justeringar för häst eller ryttare. Om inte, vad avviker.

Hästen ska kunna röra sig obehindrat av sadelns placering. Med det sagt menar jag att utrymme för musklerna att förflytta sig, aktiveras, kontraheras och extraheras. Sadeln måste alltså vara tillräckligt bred för att ge plats utan att placera tryck på skelettet eller andra känsliga delar. I rörelse ska sadeln ”ligga still” utan att förhindra rörelse.

Tänk på att en asymmetrisk häst behöver plats att jämna ut sina obalanser utan att skapa onödigt tryck på den ”större sidan”. Är hästen extremt osymmetrisk kanske arbete från mark / barbacka är ett alternativ innan en lämpligare sadel provas ut.

Ryttaren, den punkt som i de flesta fall får lite eller ingen uppmärksamhet vid en sadelutprovning. Forskningen har verkligen tagit enorma kliv på denna front, hur ryttaren bör vara placerad i sadel för att på bästa sätt inverka och påverka hästens biomekanik uppsuttet minimalt.

I många fall krävs riktigt nörderi för att en sadelutprovning ska bli optimal, hållbar även på lång sikt. En utprovare som ser individen i sadeln, hur denna ryttare är byggd, vilka förutsättningar finns och hur kan vi på bästa tänkbara sätt placera ryttaren i ett neutralt läge ökar förutsättningarna för hållbarhetn hos hästen. Med neutralt läge menar jag energisnålt, avspänt och i balans över hästens rörelsecentrum.

Lodrät sits är vi hjärntvättade med sedan barnsben. ”Huvud, axel höft och häl”. Om ni suger på den uppbyggnaden och lyfter det mot ”känn sittbenen, sitt tungt i sadeln” – går det ihop?

Svaret är nej. Ska en optimal sits ovanför rörelsecentrum av hästen appliceras måste tyngdpunkten generellt flyttas fram, kontakt med pubisbenet måste upprättas. Klyksits är något som börjar användas för att få rätt illustration till positionen, eller i folkmun ”klädnypan”.

Dressyrsitsen där ryttaren sitter tungt i sadeln, överskänkeln något framskjuten, axlana bakom lodplan och kanske en flaxande skänkel eller en spänd underskänkel – hur påverkar det rörelsen i hästens kropp?

Hoppryttaren som sitter med skänkeln framskjuten till sadelgjordstaden som i språnget kastar överlivet framåt och inte allt för ovanligt får en extraknuff i landningen innan denna rätar på sig för att styra på nästa hinder.

Inte allt för ovanligt att bilder som fotograferats bakifrån / framifrån skiljer höger och vänster skänkeln enormt i höjd. Eller att ryttaren ”sitter på innersidan” vid ändring av rörelseriktning oberoende gren. HUR påverkar det balansen, rotationen, mekaniken och hållbarheten i våra hästar?

Bilderna är exempel på ryttare som placeras fel på grund av sin utrustning i kombination med vägledning.

Bild 2 påvisar också att ett skänkelläge för långt fram gör det svårt för ryttaren att ställa sig upp utan att balansera i tyglarna.

Under alla år jag arbetat som instruktör fokuserar man mycket på att rakrikta hästen, utan att först titta på ryttaren. Sitter ryttaren rakt på hästen utan att hamna till höger, vänster, bakom eller framför rörelsecentrum?

Vanliga kommentarer till ryttaren som jag gärna plockar bort

 • – Svanka inte, sträck på dig
 • – Trampa ner hälen / tårna ska peka framåt
 • – Var följsam

Att säga till en ryttare att inte svanka är som att säga till en blind människa att ”titta riktigt noga” om vi förutsätter att ryttaren har rätt utrustning. HUR är personens bäcken utformat? Svank kanske är neutralt läge för ryttaren även när denne står på marken. Om så är fallet, måste vi tillåta en svank. Det som vore lämpligt att säga för att stärka ryttaren och behålla denna i position är att hitta centrering och kontakt med de inre bukmusklerna. Att sträcka på sig är lika luddigt som ”sunt förnuft”. Vad har personen för referenser? Är blå alltid samma blå nyans när du tänker på den själv som personen du säger blå till?

Trampa ner hälen – Varför då? Till vilken nytta och hur ska ryttaren hitta en balans i en position som är onaturlig och i många fall statisk. Bättre vore att påpeka en flexibel fotled med svikt och kontakt i stigbygeln baserad på trampdynans position. ”Tårna ska peka framåt” ännu en gång måste vi ta ryttarens exteriör i beaktning. Är ryttaren utåt roterad i sitt bäcken kommer paralella fötter vara extremt smärtsamt och helt forcerat. En sadel som tillåter en neutral vinkel i bäckenet kommer placera ryttaren neutralt med dennes förutsättningar även i skänkeln / foten. Att forcera foten till en överdriven flexion i fotleden kommer generera mer belastning eller felaktig belastning i knäled.

Var följsam. Smaka på meningen en stund. Om hästen har en kraftig rotation åt exempelvis höger och ryttaren är följsam åt höger enligt hästens rörelsemönster – kommer ryttaren och hästen då någonsin hitta en centrering och en symmetri? Tänk istället, var flexibel, centrerad och balanserad. Det ökar förutsättningarna för en symmetrisk, centrerad häst  och balanserad häst.

Det är inte fel att ta hjälp av en sadelutprovare. I många fall extremt klokt. Fundera på hur mycket egen kunskap du har om dina förutsättningar, hästens biomekanik och arbetet hästen utför i vardagen för en långsiktigt hållbar häst. Det kanske behövs flera olika ”parter” för att hitta rätt utrustning till din häst? Fysioterapeut – ryttaren, sadelutprovare/sadelmakare – sadelns uppbyggnad och funktion, equiterapeut – hästens anatomi, rörelsemekanik och musklernas funktion.

Hittar du någon som har kunskap, utbildning, erfarenhet eller är riktigt nörd kanske det räcker jätte långt. Min önskan är bara – tänk på helheten. Att hitta en sadel är så mycket mer komplext än att bara hitta något som hästen ”gillar”, för så länge den inte pratar ett språk vi förstår utan missförstånd är detta relativt. Att byta sadel ofta kan uppfattas kostsamt, men att göra sin hemläxa, läsa på och låta de viktiga funktionerna samverka kommer generera en friskare, gladare häst, ryttare och förutsättning för framgång blir helt plötsligt möjlig.

– Ny kunskap och viljan att växa är den bästa present vi kan ge vår häst.

 

(Bilder är lånade)

Vertikal Balanserad Ridning 1

Då var första delkursen avklarad av Vertikal Balanserad Ridning. Planen är att på sikt kunna titulera mig som tränare i denna filosofi, för det krävs 4 delar. Första delen handlar om ”sits optimering”.  Assymetrier avsuttet, på sadelbock och slutligen uppsuttet. På sadelbocken studerade vi även ryttarens bäckform för se hur denne sen blir placerad i sadeln.

Den teoretiska delen kände jag mig rätt införstådd i, den pratiska gav utrymme för mitt analytiska öga att verkligen börja granska placering, positionering och några enkla tips hur man korrigerar dessa på enkla sätt.

Jag har varit med på många sadelutprovningar men aldrig varit med om att ryttarens förutsättningar för en korrekt placering fick så mycket fokus. Detta är också en av anledningarna till att jag söker kunskap via VBR – helhetstänket kring ”treeingheten” ryttaren, hästen, sadeln.

Det nördiga i mig får verkligen plats här, att studera alla tre delar separat för att sedan maximera förutsättningarna för att ekipaget ska arbeta så hållbart som möjligt.

Assymetrier på ryttaren korrigerade vi först på backen. Ryttarens förutsättningar att sitta rätt på en sadelbock, för att slutligen sitta upp. Innan uppsittning studerade vi hästens muskler, assymetrier samt om den är höger eller vänsterroterad. Detta för att senare maximera förutsättningarna för ekipaget att hitta en centrerad position.

Sista hästen jobbades inget uppsuttet  utan fokus stannade vid ”slow walk” då hästen påvisade en rörelsestörning vid kontroll av rotation. Slow walk syftar till att hästen ska hitta sin bakbroms för att återfå balans och komma till en naturlig ”uppåtpush” i bröstkorgen och belasta kroppen så ändamålsenligtt som möjligt.

Många tankar och funderingar väcktes efter denna introduktion, min ”villhöver” lista ser ut enligt följande för att börja med ”sitsoptimering” och tänket kring VBR med de 3 delarna.

 • Sadelbockar 2st (för att hjälpa mina ekipage att hitta rätt sadel även för dem)
 • Visuell jacka – för att upptäcka assymetrier och öka medvetenheten i ekipaget tillsammans med träna mot en centrering
 • Balansmatta

Är detta intressant att läsa mer om?

Det mest intressanta är när klinchen i mitt huvud skapas kring att koppla på en bakbroms innan hästen har en chans att komma till bjudning och egenbalans är att VBR’s två referensryttare rider hoppryttaren enligt hästens A,B,C,D medan dressyrryttaren helt klart är placerad i en position enligt VBR men om hon börjat med bakbroms initialt är för mig okänt. Publicerar bilder på dessa ryttare nedan.