Hur värmer du upp för tävling? {Mental planering}

Uppvärmning inför tävling kopplad till mental prestation.

Planerar du din uppvärmning inför en tävling eller lämnar du det till slumpen? I tidigare inlägg har vi pratat om nervositet kopplat till prestation och för de flesta är tävling ett sådant sammanhang där nervositeten kryper sig på. Planera din framridning med utrymme för förändring för att minska nervositeten och öka fokus.

Grovplanering inför tävling i dressyr. Varierat tempo i skritt, om möjligt på lång tygel för att skapa cirkulation i kroppen. Övergångar baserat på hästens temperament uppåt eller nedåt. Variera tempo och antal steg innan övergångarna utförs för att göra hästen uppmärksam. När tempoväxlingar och övergångar fungerar bra är det dags att kontrollera styrningen. Variera storlek, formation och tempo. Är hästen spänd i traven kanske det är lättare att galoppera fram innan variationerna får fokus. Känn in din häst vad den trivs med och låt dagsformen styra riktning. Ett gott råd är också att rida lätt till hästen önskat kontakt i tygeln – sätter du dig för tidigt riskerar du spänningar eller undvikande av kontakt. Hitta hästens bjudning. Kom ihåg att springa fort inte är samma sak som bjudning, samspelet mellan häst och ryttare måste leda vägen innan kravfasen tar vid. När uppvärmningen är klar, se till att det finns tid för en paus, gå igenom banan, dricka vatten eller ta en stund för att återställa närvaro och andas.

Vilka affirmationer har du. Kan du förställa dig banan och hur den skulle kunna kännas. Efter pausen är det dags att stämma av delar av programmet, tänk på att inte lösa vardagsproblem på tävling. Vet du med dig att en viss rörelse är svår hemma, acceptera att den är svår även på tävling.

Förberedelser inför hopptävling. Under uppvärmningen går grundplaneringen från dressyren applicera. Stäm av att hästen är lyhörd och varm i kroppen innan den börjar formas och riktning appliceras. Tempoväxlingar och övergångar är även här en stark utgångspunkt. Inför framhoppningen är det klokt att planera hur många språng du planerar att hoppa fram på. Less is more är ett bra uttryck och är det möjligt – spara på sprången. Stäm av att vägen fram till hindret blir som planerat, tävlingsplatsen är fel ställe att lära hästen hoppa högt, svänga snävt eller andra svårigheter som inte ingår i den vardagliga hoppningen. Våga alternera, behöver din häst hoppa fram i trav 2 gånger innan första galoppen – gör det men kom ihåg att visa hänsyn till övriga ryttare på framhoppningen.

Individens dagsform styr planeringen. Inför startsignal, leta efter samspelet. Se till att du och din häst gör detta tillsammans. När nervositeten kryper sig på, samla dina tankar, nynna en sång eller testa andningsövningar som kan ankra dig. Skapa förutsättningar för att ni ska få en härlig upplevelse tillsammans. När startsignalen går eller klockan ringer, följ din plan för transportering till starten. Känn in din häst och stäm av att ni samarbetar. Tänk på affirmationen – föreställ dig en lyckad genomförd ritt – i samspel.

Använd nervositeten som superkraft. Om du blir lamslagen eller paralyserad kanske det är dags att söka stöd eller hjälp i varför hjärnan låser sig och påverkar din möjlighet att fokusera. Acceptera att den är där, känn hur dina sinnen ökar och fokuset tar över.

Provet. Tänk på tävling som ett prov, bästa sättet att genomföra detta är att vara väl förberedd och trygg i momenten eller hindren som ska genomföras.

En klok dressyrdomare kapade mig för ett par år sen mellan två klasser då hon såg att min stresskon var full. Hon sa till mig ”för vem är du här och vad behöver du bevisa”? Jag svarade med ett långt utlägg med gråten i halsen. Hon påminde mig varmt om ”du är här för din skull, och du utbildar din häst som älska att tävla” lämna resten. Konen upphörde och trots misstag inne på banan kunde jag landa i att vi faktiskt tränar på att tävla och vi tävlar för vår skull. Jakten på procenten eller felfria rundor kan driva vem som helst till vansinne. Riktar du den jakten till en möjlighet till samspel kommer resultaten att bli helt andra.

Att mentalt förbereda sig inför en stressig situation kan vara avgörande för hur väl du kan prestera. Det påstås att du presterar ca 70% av din kapacitet i tävlingssammanhang, vill du lämna resultatet till slumpen eller vill du vara en den som tar ansvar för att genomföra tävlingen efter bästa förmåga?

Träna din känslomuskel för att utvecklas som ryttare

Våga känna för att skapa samspel med din häst !

En stor del i att öka sin prestation – men att växa igenom utmaningen är att träna sina känslomuskler. Denna korta video berör hur man kan träna, vad känslor är och gör och vad risken med att låta bli att känna blir.

Du kanske funderar på hur detta rör dig som ryttare? Min erfarenhet säger att en känslomässigt närvarande ryttare, som är öppen för samspel med sin häst presterar bättre över tid – när denna använder känslor som sin tillgång.

Är du nyfiken på vad NPF innebär eller står för – förklarar jag gärna närmre, om inte annat finns det massor av information och tankar kring hur man kan hantera, behandla eller acceptera delar av tillståndet.

Mental prestation {Hur sätter du mål}

Kjell menar på att det mentala sinnestillståndet för att uppnå ett mål, med dåliga associationer förhindrar dig för att lyckas. I denna podd / inspelning pratar Kjell med Alexander om hur människan fungerar och hur vi kan njuta av resan mot målet.

Ca 17min låg – på svenska. Titta, skriv ner och fundera på hur ni strukturerar upp era mål och vad ni har för drömmar som ni vill förverkliga. Motivera – dra dig till, hotivation – vad händer om du inte gör det ?

Mental prestation – {hur och varför}

Hur presterar man mentalt – och vad är mental prestation?

mental träning

Att ta sig samman, eller bita ihop är för många att prestera mentalt och stänga av sina känslor när man blir frustrerad eller provocerad. Som enskild individ fungerar det – tills det brister. I ekvationen som ekipage blir det helt klart mer komplext eftersom vi är beroende av att samarbeta med våran häst för att lyckas med utsatta mål eller möta ambitioner vi satt upp.

Medvetenheten om att allt hänger ihop är första nyckeln till framgång. Inför ett träningspass eller tävling är det vanligt att prestationspersonen får ta mest plats. Vi visualiserar hur träningen ska gå, resultaten tävlingen ska ge men vi glömmer bort känslopersonen. Fundera på om prestationspersonen kan rida på känsla, eller om man behöver vara både och – om prestationen inte ska vara det viktiga.

För att dela upp det brukar tänk såhär. Att prestera på hög nivå i valfri gren går göra på två sätt. Tillsammans med sin häst i samspel, eller på bekostnad av sin häst. När du gjort ett val vem du vill vara kan vi titta på nästa steg.

Väljer du tillsammans med din häst behöver vi synka prestations delen med den känslomässiga delen. Hur känner du inför ett träningspass eller en tävling. Är du nervös men motiverad för att erfarenheten och upplevelsen känns rolig, eller är rosetten, resultatet och bekräftelsen det viktiga.

Om målbilden är att samspela oavsett vad som inträffar på träningen eller tävlingen blir känslorna lättare att hantera när någonting inte går som man visualiserat. Kanske blir hästen skrämd på framridningen, du blir på sprungen eller hästen är svår att få avspänd. Stanna upp och fundera vilken känsla som är störst i din kropp. Är det tidspressen eller misslyckandet över att övningen inte fungerar som den brukar, eller hjälpgivningen inte får den respons du önskar.

Nervositet är individuellt, men i tävlingssammanhang ofta nödvändig och en tillgång. Fokuset ökar och sinnena skärps. Blir nervositeten för hög kan ryttaren uppleva yrsel, illamående eller frustration. Här är det då viktigt att separera känslor från det vi faktiskt kan påverka. Förberedelser inför träning, har du en plan, ett mönster eller en tanke med passet?

Hästen gör inte som den brukar. Gör du som du brukar? Tog du lika lång tid på dig som inför ett vanligt ridpass med förberedelser, rykt, framskrittning eller uppvärmning eller har du kortat ner tiden eller ändrat dina rutiner? Utgå alltid från individens dagsform. Om hästen känns spänd kanske det viktigaste är att göra något du vet att ni är duktiga på, något som gör att ni hittar varandra och kan öppna dörren för samspel. Vissa hästar med stark flyktinstinkt kan upplevas avstängda och svåra att påverka – då behöver man bryta ned det till vad som orsakar känslan för flykt. Varför känner sig hästen otrygg.

Tålamod. Är du en tålmodig ryttare som ger hästen förutsättningarna för att hitta sin kropp, balans och avspändhet i momentet ni ska utföra. Fråga hästen om den förstår, kan och vill utföra det du planerat. Bara för att den igår gjorde rörelserna fläckfritt betyder inte det att hästens kropp eller känsla är densamma dagen efter. På samma sätt som att människan kan springa milen en dag under timmen, men nästa gång tar det 1.20min för att utföra samma uppgift trots att förutsättningen var ”den samma”.

Mental prestation bygger på att dela upp saker i vad som går påverka, hur vi accepterar motgångar och hur vi försöker lösa det som avviker från vår vision. Ett gott tips är att skriva ner efter passet hur känslan var, vad som var bra och vad vi kan förbättra. Se till att det alltid är fler saker som var bra än dem sakerna som behöver utvecklas. Detta för att hamna i en positiv känsla i ryttarens mentala databas men även för att bygga förutsättningar för samspel.

Inför tävling: Känner du dig trygg i programmets moment, helhet och vet du vart svårigheterna dyker upp. Har du tränat inför programmet på ett sätt att ekipaget har förutsättning att lyckas att möta kraven du ställer för att känna dig nöjd. I början av en tävlingskarriär kanske inte procenten i dressyr behöver vara specificerade. Målet kanske är att genomföra framridningen, hitta bra sätt att värma upp, längd, intensitet och innehåll. Väl inne på banan kanske vägarna och att utföra momenten är det viktiga. I hoppningen kanske upplevelsen ska vara målet. Att rida fram, hoppa fram och försöka hoppa alla hinder. Om banan bjuder på svårigheter eller höjden är ny – kanske hinderfel inte alls är viktigt. För många år sedan hjälpte jag en träningskompis som fick ”blackout” när hon skulle debutera 120 med sin häst. Mitt råd blev då att starta avd B där endast grundomgång är inkluderat och så även ingen press om placering eller resultat. Träningskompisen funderade en stund och sa ”jag tror inte jag klarar hela banan, jag är så nervös”. Då bröt vi ned målet ytterligare. Hoppa hinder nummer 1-3, är känslan på topp och nervositeten fortfarande hög – vinka av och gå ut. Hon blev helt chockad och tankar som vad ska alla andra tro och så kan man inte göra tog fart. Min enda fråga då var ”för vem tävlar du”. När det landade hos henne förstod hon min fråga och kunde släppa stressen över att leverera en hel bana med förväntning att vara felfri.

Okej att träna på att tävla. Många tror att man behöver vara helt redo när man beger sig ut på tävling. Självklart är det bra om ni tränat på det som kommer på provet. Men om svårigheten av banan, höjden på hindret inte är problemet utan själva tävlingsmomentet behöver man bryta ner det i mindre delar för att hantera känslorna som tävlingsmomentet innebär.

Träning: Anpassa svårighetsgrad efter förutsättningar. I visionen har ryttaren planerat att träna på nya rörelser eller tekniskt svåra moment. I framridningen känns hästen sävlig, ouppmärksam och samspelet uteblir. Fundera då på om det är värt det. Antingen bestämmer man sig för att följa planen och försöker skapa motivation för hästen att lösa uppgiften, alternativ två är att bryta ner momentet. Är skänkelvikning målet med träningen men förutsättningarna inte optimala, kanske det är viktigare att hitta en följsamhet i sidorna, använda böjda spår eller flytta fram och bakdelen separat utan att knyta ihop säcken till en skänkelvikning. Rakriktning, tempoväxlingar och förflyttningar kanske är tillräckligt denna dag. Om avspända språng är målet med träningen och hästen är hastig, kvick och spänd i framridningen kanske arbetet behöver hjälpbommar, studs eller lydnadsövningar får bli dagens nya mål.

Släpp taget. Släpp taget om det ni inte kan påverka, lägg skiten från vardagen i soptunnan utanför ridbanan innan du påbörjar passet och acceptera att hästen struntar i hur svåra övningar ni rider, hur höga hinder ni hoppar utan dess enda önskan är att få samspela med sin ryttare.

Dokumentera! Skriv dagbok enligt (träningsschemat) på planen för passet, känslan inför passet och genomförandet. Kunde jag genomföra min plan eller krävdes flexibilitet. Ingenting är svart eller vitt. Ibland behöver man flyta i gråskalan ofta för att komma över tröskeln men att fastna i känslan av misslyckande eller frustration kommer aldrig ge en god känsla, fina resultat eller bekräftelse.

VAR SNÄLL. Att radda upp 10misstag, fel eller svagheter under ett pass kommer förstöra ditt nästa. Klimatet inom ridsporten är redan tuff, lyft det som är bra, det som blev bättre än det brukar eller avsluta med något som skingrar dina tankar. Fastnar man i bubblan av att allt blev skit – släpp tyglarna skritta din häst. Lyssna på andetagen och släpp taget. Släpp taget om att prestation och framgång är enda vägen. Ofta behöver man tänka ett steg fram, två tillbaka när man tränar på något nytt. När du minst anar det kommer du inse att du helt plötsligt höjt din lägstanivå med flera hål. Att trava avspänt på lång tygel i slutet av passet kanske inte var möjligt för en vecka sedan, en månad sedan eller någonsin. Det kanske kan vara det du bär med dig från passet, inte att skänkelvikningen blev dålig eller att hästen rev 4 hinder och stannade på 2.

Mental träning kommer inifrån och syns i din vardag. Är livet i obalans kommer vi i de flesta fall ta med det även på hästryggen. Skriv ner dina känslor, tankar och reflektioner. Kom ihåg att det finns bra hjälp att få med mental träning men också att finna själsro och sinnesfrid. Att ta hjälp av någon man litar på eller någon professionell är att skapa förutsättningar.

Ingen behöver vara stark ensam, det finns många fina guldkorn i sporten och väljer vi att lyfta varandra och sträcka ut en hand – ibland en gång för mycket kommer den mentala prestationspressen minska.

Inspirationskväll med – Johannes Hansen

Med turen på min sida lyckades jag äntligen ta mig till Johannes ”Open Session” tillsammans med min andra hälft. Lyxade till det som farsdagspresent till sambon då både jag och han behöver lite vägledninig. Valet att ta den vägledningen via Johannes kändes givet efter att ha följt honom en tid på sociala medier. Johannes är charmerande i sitt sätt trots en rak och tydlig ton där skitsnack inte får utrymme. Något jag själv anammat men även kämpat med att behålla. Den lite obekväma ärligheten som folk har svårt att ta.

Konceptet med open session var verkligen så tilltalande. Genuint, personligt och väldigt inspirerande. De två timmarna vi satt i salongen var verkligen tuffa mentalt. Som Johannes sa i inledningen, vi kör 2 timmar mental träning. Trots att jag endast deltog som publik och inte ställde några frågor var det mentalt utmattande. Nya perspektiv, insikter och verktyg att lyfta till nästa steg.

Personlighetsmässigt, företagsamhet men även en helt ny verktygslåda att komma vidare och framåt. Återhämtning, verkligen värt att fundera mer på, hur jag tankar ny energi, riktar om och väljer vart mitt fokus ska ligga. Sudda ut ”prioriteringar och balans” till fokus och energi.

För Horse & Equestrian kom några verkliga sanningar och verktyg att komma vidare. Det har tidigare passerat min näthinna men nu gick det rakt in – jag är inte tillräckligt bra än.

Så, en ny strategi för att faktiskt låta företaget ta fart har börjat ta struktur. Dagen har spenderats med återhämtning efter gårdagens ”realitycheck” och jag dök ner i Johannes första bok ”fuck your fears” under eftermiddagen. Innan tänkte jag köra den digitala boken och lyssna mig till kunskap men insåg under passet att det är inte rätt sätt för mig. När jag lyssnar på poddar gör jag 100 saker samtidigt, tappar sammanhang och fokus. Drömmer jag om utveckling och en förändring är jag skyldig mig själv att ge 100% fokus. Så nu stänger jag ner onödiga digitala intryck som tidigare gett ”återhämtning” och zoomar ut och lägger fokus i boken. Mer kunskap om vilka mentala muskler jag behöver träna för att våga kasta mig ut. Hitta modet att faktiskt göra verklighet av min dröm och min affärsidé. Finslipa, skriva manus och faktiskt ta klivet ut för att ta mig över tröskeln.

Lite överväldigad av gårdagen, men tacksam, motiverad och fokuserad. Personlighetsmässigt och relationsmässigt kom insikter, lärdom och nya perspektiv på hur jag tar mig vidare. Hur jag växer och utmanar mig själv och mina relationer till utveckling.

NU börjar arbetet, idag gör jag förändringen!

Utbränd i två steg – aldrig i livet!

Det många kanske inte vet är att jag under 2014/2015 rasade fysiskt. Jag hade många konstiga symptom, oförklarliga olyckor och kroppsdelar som slutade fungera. Som ett axplock ur hur min kropp stängde ner kommer följande.

 • Jag står i kön på Coop och håller i en mjölk, helt plötsligt faller den i backen… Normaltsätt styr hjärnan en reflex eller åtminstone skickar den en signal att stänga handen igen. Här var jag fysiskt tvungen att använda min vänsterhand och stänga den högra manuellt. Innan den återfick sin gripkraft och styrka.
 • Vaknar mitt i natten av att höger ben är avdomnat och saknar full cirkulation. Manuellt får jag lyfta ner benet på golvet och ”skaka liv i det” innan cirkulationen återgår och rörligheten återfinner sig.
 • Ute och galopperar barbacka med en kompis i skogen. Helt plötsligt tappar jag tygeln högertygeln, fingrarna spretar åt alla håll, sekunder efter domnar hela högersidan av och jag lutar mig framåt för att inte glida av. Lyckas få stopp på Skilla med en hand. Manuellt får jag ”skaka liv” i högersidan med hjälp av min vänstra. Därefter återgår funktionen men med en stickande känsla i kroppen.
 • Ramlar ner för trappen på jobbet och ”stukar foten”. Blir skickad till vårdcentralen av min arbetsgivare och får då beskedet att jag fått en stressfraktur. Stressad? Ingenting jag upplevde eller kunde relatera till.

Mellan dessa incidenter kämpade jag med ”en dålig axel” som påminde mig om en tidigare ridolycka men vardagen flöt på hyffsat. Hur ont jag hade har jag helt förträngt, Facebook ger mig till och från uppdateringar om att jag faktiskt uttryckte enorma smärtor till och från.

Dags att publicera inlägget inser jag att folk i min omgivning nog noterade mitt mående långt innan mig. Min medryttare, tjejerna i stallet och dem som faktiskt stod mig nära. Där och då fattade jag ingenting, vägrade förstå, vägrade be om hjälp och levde i total förnekelse. Det dyraste priset jag betalt i situationen är relationerna jag försummade. Människorna jag försummade. Jag jag kunde inte bättre då, och jag fick acceptera det.

Kring årsskiftet rasade allt. Jag och min pojkvän hade fått låna ett sommarhus ute vid havet och jag vaknar en morgon efter dålig sömn och kan inte lyfta höger arm ovan armbågshöjd. Inte ens med våld kunde jag pressa mig själv att nå mitt eget huvud. Jag kunde heller inte greppa ett glas. Paniken la sig som en dimma. VARFÖR fungerar inte min arm? Ringde till min pojkvän gråtandes för att jag inte kunde röra mig ordentligt. LIVRÄDD och helt skräckslagen, varför gjorde det så ont och varför fungerade inte kroppen?!? Jag försökte manuellt lyfta högerarmen med vänster arm, men då kom stjärnorna och smärtan gick inte hantera. Jag blev sittandes på golvet.

Efter några samtal lyckades jag ta mig till bilen och fick en akut tid hos en naprapat. Efter en kontroll avbryter hon behandlingen efter att ha konstaterat att min smärttröskel är extrem hög. ”Jag vågar inte undersöka vidare då jag misstänker ett diskbråck i nacken. Du måste be en läkare titta på dig”. Hela livet rasade, ett diskbråck i nacken?! Jag, knappt 25år gammal kan väl inte drabbats av det akut.

Beger mig vidare till akutmottagningen för att få hjälp. Så här kan jag inte må, jag kan knappt fungera och jag måste få ett svar.

Resan blev lång, besöken många, röntgen, ultraljud och diverse skikt, magnet och kontraströntgen löste av varandra. Inga ”synliga fel” förutom min tidigare ridolycka hittades. Inget diskbråck. MEN en seriös läkare som ändå gav mig en diagnos. UTBRÄND. Jag skrattade åt hans uttalande och svarade bara – men jag mår ju bra psykiskt? Han förklarade då att utbrändhet kan komma i steg. För en del kommer allt på en gång, men det kan också komma i etapper – som i mitt fall. Min kropp föll först och han varnade om att huvudet skulle komma ikapp förr eller senare och råd gav mig att be om hjälp innan det knackade på ordentligt. Han bad mig dra ner på tempot, lyssna på min kropp och återkomma om smärtan inte gav med sig eller kom tillbaka. Med påtalade att allt jag upplevde är sant och ingenting jag inbillar mig.

Kroppen fick sig en reboot när jag bytte miljö och mönster vid flytten till Grekland. Axeln gjorde sig till och från påmind men i övrigt var jag fullt fungerande. Under hösten 2016 kom tröttheten, men i övrigt mådde jag ”bra”. Den psykiska smällen kom under våren 2016 i samband med en känslostorm där livet sattes på sin spets. Utbrändheten var ett faktum. Orken var borta, energin slut och något så litet som att svara i telefon blev övermäktigt. Sparlågan brann knappt och livet gick på autopilot. Hade jag inte haft mitt fantastiska jobb, hästarna och en fysisk person på plats nästan alla mina vakna timmar hade jag nog inte stått på benen.

Flytt, nya rutiner, nytt jobb och allt vad som kom därefter lyckades jag saxa utbrändheten och mamma axlade alla måsten. Jag höll mig vid liv, jag överlevde och jag nådde botten.

Processen tillbaka har varit lång, jag kan än idag få känningar av enkla saker som för mycket ljud, starka dofter eller ljus. Ibland personer helt utan min förståelse om varför det triggar denna enorma utmattning. I början kände jag – varför just jag? Jag är inte svag, jag känner inte efter och JAG tänker inte vara den. MEN, det är just på grund av alla dessa tankar jag hamnade där. Idag vet jag att det inte handlar om att vara svag, det handlar JUST om att jag inte känner efter. Men kunskapen om mig själv, mitt mående och om att vara snäll med mig själv är fantastiska erfarenheter.

Jag har några av mina absolut bästa vänner att tacka att jag inte fastnade i väggen. Den ena drog hårt i handbromsen, den andra tjatade och tjatade och påminde mig om att vila. Lyssna på kroppen och inte känslan och definitivt inte på alla måsten. Mamma räddade mig från alla måsten och tog hand min kropp och min knopp. Jag är absolut inte färdigrehabiliterad men jag vill tro att jag är vidsynt, nyfiken och medveten om vad som varit, hur det kan bli och att man inte har kontroll.

Acceptera situationen, ta hjälp när det känns svårt och våga må skit! När ljuset började  återvända kunde jag be om förlåtelse, acceptera mina misstag och dem jag sårat längst vägen. Det har även gett mycket i min självläkningsprocess. I hela detta mörker och genom helvetet och tillbaka har jag med mig några positiva saker; Jag är vän med mig själv och rädd om mig själv, jag inser att jag inte alltid orkar, kan eller har energi till ”alla måsten”. Men jag vet också att det är okej, jag har aldrig varit ärligare mot mig själv eller i mina relationer än vad jag är idag.

Viljan att lära sig mer om mentalutveckling, coaching och pyskiskt välmående har aldrig varit större, det har även blivit en stor motivation i mina drömmar om att få coacha ekipage med en helhetsbild!

Professionalism

Detta inlägg handlar generellt om ”vem vill jag vara, och vad står jag för”. Inom ridsporten kommer det alltid finnas experter, elitläktarryttare, konkurrens och missunnsamhet. Önskan om att alla andra ska ändra på sig kommer alltid att kvarstå. Det enda du kan påverka är dig själv och hur du förhåller dig till situationen.

Under min utbildning på Strömsholm diskuterade vi ämnet ”professionell i din yrkesroll”, häromdan diskuterade jag förhållningsätt med en god vän. Samma goda vän länkade mig i en Instagram post som handlade om självrespekt. Här kommer därför min slutsats.

 • Uttryck dina behov och gränser
 • Behandla dig själv väl
 • Se din målbild
 1. Vad kan jag stå för och vem är jag som står bakom mina principer, åsikter och mitt handlade.
 2. Säg nej när din omgivning eller situationen när den går emot den du vill vara – eller försöker att bli.
 3. Visualisera. Har du någon förebild i person, prestation eller en dröm du eftersträvar.

Detta inlägg skiljer sig ganska mycket från tidigare inlägg då det handlar om personlig utveckling, mental inställning och även mentalträning. Strävan om att bli bättre.

Många av dessa insikter kom efter min utbrändhet. Jag lär mig fortfarande nya vägar att tackla olika problem och väljer vilka delar som får mer eller mindre energi i min vardag. Men för att hålla mig till ämnet om att vara professionell tänker jag ofta:

 • Vad kan jag stå bakom
 • Vad står jag för

Första handlar egentligen om vilka situationer jag hamnar i eller ställer mig i. För mig är mina principer viktiga och jag vill behålla ett gott samvete och oavsett i yrkesroll eller privatliv ”ett gott omdöme”.

Andra handlar mest om vem jag är och vad jag vill bli associerad med. Jag försöker i det längsta att inte uttala mig om saker som inte hör till mitt. ”Har jag inget snällt att säga – säg inget”, men samtidigt ”stå för din åsikt”. Vilket ibland är en svår balansgång. Många känner mig som brutalt ärlig, öppen och kanske ibland lite väl rak. Men det är något jag är, och vill fortsätta vara i största möjliga mån. Det jag jobbar med är att anpassa mig och faktiskt polera lite. Mest för att mottagaren inte är mottaglig för mitt sätt i många fall.

Min personliga åsikt och min yrkesmässiga åsikt är i de flesta fall densamma, men det kan också skilja sig. Undantag som bekräftar regeln, situationer som kräver flexibilitet eller personer som kräver flexibilitet. Jag vill åtminstone alltid göra mitt bästa, jag försöker stå för mina misstag och lära mig av dem.

Inom ridsporten har jag massor att lära, både som egenföretagare, ryttare, tränare och som ”klubbkompis”. Men jag strävar efter att lyfta andra i min omgivning på vägen. Vägleda där jag är önskad och fortsätta min utveckling genom nya utmaningar. I största möjliga mån genomtänkt och planerat, men med acceptansen om att känslor, mående, timing eller andra faktorer ibland tar det bästa ur oss alla.

Nästa inlägg kommer handla om min utbrändhet.

 

Framgång föder motivation

Senaste veckan har mitt motivationskonto verkligen sprudat. En av mina elever tävlade i sin nya sadel förra helgen och skrällde ordetnligt. Mot alla odds konkurerade hon ut alla andra storhästar och slog till med meetingbästa och rosettregn. Orsak? – Kanske den nya sadeln men jag är helt övertygad om att hennes växande självförtroende också ger utdelning. ÄNTLIGEN vågar hon tro på sin kunskap och att hon räcker till. Hela mitt hjärta växer ett par storlekar när jag ser denna mentala och personliga utveckling.

Nästa elev har verkligen VUXIT under hösten, egentligen på grund av och tackvare en massa motgångar. Men denna gång har hon inte stått ensam, hon har fått stöttning, vägledning och hjälp när bakslagen kommit och en PLAN på hur vi tar oss framåt. För jag ser verkligen arbetet med hästarna, eleverna och ekipaget som något vi gör tillsammans. Deras motgångar är även mina motgångar, men även möjligheten till utveckling och nya sätt att attackera problemen som uppstår. När jag mötte detta ekipage i slutet av sommaren kunde dem inte lasta, dem kunde inte rida ut och dem hade problem att hitta motivation i hästen på ridbanan. Vi gjorde en analys, bestämde oss för ett svartvitt förhållningsätt och en tydlig plan. Ett bakslag i hållbarheten kom, men efter det har vägen varit spikrak uppåt. Lastningen började strula igen, nya tankar ventlierades och BOM – framgång igen. Självförtroendet i denna ryttare bara sprudlar – och då kommer framgången.

Tredje ekipaget har gått från c-ponny med kort galopp till en mer storgalopperad ung storhäst med lite rutin. Övergången har varit lite svår att ”förstå” för ryttaren men då planen började redan sista året på ponnyn för detta och den röda tråden har fått leda har resultaten kommit därefter. Under helgen red ekipaget en felfri 1.0m och debuterade 1.10m med en FANTASTISK runda, helt fenomenal ridning och enormt välplanerad. UNDERBART att få se deras framfart och se att målet och drömmarna kommer närmre och närmre.

Att hålla träningar för ambitiösa ryttare med målsättningar, ambition och få vara med i deras med och motgång – DET är själslig lycka och det som tankar mitt konto mest. Snart vaknas åskådarplats på hoppträning för min mentor, kanske ett gäng fina hästar som jag får lotsa från backen och mer analyser från mina ekipage.

Helgens visningar av hästar var också väldigt givande, två riktigt lovande 4åringar med olika förutsättningar men båda bjuder på hög kvalité. Det är också motivation att få se bra råmaterial även på de fyrbenta.

Hållbara ryttare 2.7 – Prestera när det verkligen gäller

Håll dig till planen, gör det inte värre. Samma som du alltid har gjort och brukar göra. Ändra ingenting. Ödmjukheten för prestationen för ryttaren och hästen.

Nervositeten kommer alltid, var förberedd och fokusera på rätt saker. Tränaren har stor betydelse, en trygghet och en familjär känsla i situationen. Tränaren kan hjälpa till mentalt och med tajming och i prestationssammanhanget.

Var öppen för kunskap och ta lärdom av erfarenhet och analysera vad som blir överflödigt. Våga ha roligt på resans gång, resan till målet är det roliga.

Var nyfiken på pressen, andningen, lära mig andas i prestation. Laget och teamet spelar stor roll, dela känslan, erfarenheter och minnen tillsammans.

 • Förbered dig grundligt
 • Följ rutinerna

Min mentor pratar alltid om att du presterar 70% av din kapacitet på tävling gentemot hur du presterar på träning. Var ödmjuk inför hur lite vi faktiskt tävlar gentemot hur mycket vi tränar. Både i vardagssituation men även på tävlingssituationer. Se utvecklingen, hitta en balans på tävlingsplatsen och skapa rätt känsla.

Hållbara Ryttare 2.6 – Hur hinder hjälper mig att bli bättre

Vad hindrar mig? – Hur hindrar jag mig själv?

Vad sitter mina rädslor – känner du till dem kan du påverka dem. Medvetenheten ger lärdom. – Just detta har varit något jag personligen har arbetat mycket med, och kommer fortsätta göra. Hitta en balans i min självkritik och se till situationen.

Var inte rädd för att våga! – Låt inte rädslan begränsa möjligheten till utveckling och nya kunskaper.

Kan jag påverka det? – Släpp det om det inte inte går påverka. Hantera dessa känslor med planering, stäng av det som är jobbigt och fokusera framåt.

Sätt saker i perspektiv, misstag utvecklar. – Saknas erfarenhet krävs upprepade träningstillfällen eller möjlighet att skapa en preferensram. Här kan det vara av yttersta vikt att man kan ventilera sina rädslor, ha ett team som hjälper en till rätt tillstånd om man fastnar.

Kärleken och passionen är större än rädslan för utmaningen. Våga se att misstag är en del av utvecklingen och låt utvecklingen ta plats.

 • Beskriv dina inre hinder
 • Beskriv dina yttre hinder
 • Utmana dina rädslor

Sista avsnittet av Hållbara Ryttare med Kjell Enhager handlar om att vara bäst när det gäller.