Vem provar vi ut sadel för?

I ett forum nyligen diskuterades ryttarens placering och vilken typ av sadel som skulle optimera ryttarens placering. Märken diskuterades och vilka sadlar som finns tillgängliga på marknaden som motsvarar sadeln som diskuterades som gav en viss typ av ryttare bättre förutsättningar.

I mångt och mycket håller jag mig från diskussioner i forum av flera anledningar men denna gång kunde jag inte låta bli.

Sadlarna som skulle skapa god förutsättning för ryttaren med en viss problematik (tippar framåt i bäckenet med svank) jämfördes två sadlar med helt olika kärna. 2 HELT olika bomformer och min kommentar viftades undan när jag belyste det – för det var minsann ryttaren dem diskuterade inte sadeln i sin helhet. PRECIS det gör mig fruktansvärt frustrerad. Helst av allt vill jag skrika rakt ut, för VEM provar vi ut en sadel ?!

Som sadelutprovare utgår jag ALLTID från hästen, hur hästens överlinje SKA se ut när den är frisk och stark, därefter tittar jag på modeller som placerar ryttaren enligt önskemål eller så nära önskemål som möjligt.

Min starka åsikt är : Det går inte prova ut en sadel utan kunskap och förståelse för 3 saker.

Hästens anatomi – hur ser en frisk överlinje ut och hur skapar vi förutsättningar för det.

Sadelns konstruktion – hur ser bomformen ut (sadelns kärna och dess skelett) hur stämmer den överens med det förstnämnda och vilken typ av bäryta / avlastning kan sadeln erbjuda hästen i arbete

Ryttarens fysik och anatomi – Hur stöttar vi upp, placerar och balanserar vi ryttaren optimalt för att bibehålla EKIPAGETS biomekanik.

Dessa 3 punkter är helt beroende av varandra och HELHETEN är kopplad till alla tre, utesluter man en av dessa punkter i sitt val – kommer det kosta i något annat.

Som sadelutprovare kommer jag ENDAST arbeta med sadlar som skapar förutsättningar för en stark, frisk och rund överlinje, en välbalanserad sadel som gör det lätt att göra rätt för HELA ekipaget – och med produkter som främjar samspel och minskar smärta och obehag. Jag är inte märkesberoende men kommer inte arbeta med sadlar som tummar på någon av punkterna ovan.